Backgroound Image

Pomnik koncepcje

Loading

Idea upamiętnienia tragicznie poległej załogi Liberatora B24J EW250L najpierw koncentrowała się na tym gdzie upamiętnić i w jaki sposób bohatersko oddane życie tych Lotników. Na początku ustalono jednomyślnie że formą upamiętnienia będzie Pomnik, małym dylematem jednak stała się lokalizacja. Po długich i wyczerpujących konsultacjach Członków Komitetu i Przedstawicieli Sołectwa Kocina i Krzczonów oraz Wójta jednomyślnie ustalono że właściwym i godnym miejscem będzie skwerek przy Kościele parafialnym w Kocinie na co uzyskano zgodę Rady Parafialnej i Kurii w Kielcach. Skoro mieliśmy już plac i formę Upamiętnienia pozostała refleksja nad projektem pomnika. Zgłoszonych zostało kilka projektów Pracowni Braci Dąbrowskich i Naszego Lokalnego Artysty Pana Winicjusza Stoksik autora Pomnika w Ksanach. Projekty wiązały się z ogromnym kosztem wykonania. Szukając tańszego pomysłu na Pomnik podąłem samodzielną próbę realizacji projektu. Do tego pomysłu konieczne było zdobycie dużego fragmentu skalnego.

Pierwszy taki blok skalny otrzymaliśmy z Kopalni Porfiru i Diabazu z miejscowości Zalas koło Krzeszowic ten jednak uległ zniszczeniu. Nadzieją stała się Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych:

Spotkanie z Prezesem Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Mając już plac i materiał