Backgroound Image

2018.12.13

Loading

W dniu 13-12-2021 z inicjatywy Społecznego Komitetu Upamiętnienia zwołano spotkanie Komitetu z Gośćmi zaproszonymi w celu przekazania podziękowań lokalnym liderom współdziałającym w uroczystym Odsłonięciu Pomnika. Zaproszeni Goście:

Sławomir Kowalczyk; Tadeusz Bryła; Tomasz Paluch; Elżbieta Szczęsna-Kusak, Zofia Sobczyk; Małgorzata Woźniak; Wiktor Górowski i Barbara Górowska; Stanisław Walczak, Janusz Cabaj (reprezentował zaproszonego pana Marka Plutę Sołtysa Kociny). Zaproszeni Goście mieli wręczone Laurki z podziękowaniem od Komitetu i opieczętowane jego pieczęcią, za duży wkład w pomoc Komitetowi w jego misji upamiętnienia Lotników.