Backgroound Image

ROCZNICE

Loading

77 Rocznica

77 lat temu na polach Kociny i Krzczonowa rozbił się aliancki samolot. Społeczność gminy pamięta o tamtych wydarzeniach

76 Rocznica

76. Rocznica bohaterstwa lotników alianckich pod pomnikiem w Kocinie, ku pamięci

75 Rocznica

Uroczystości 75. rocznicy katastrofy brytyjskiego samolotu Liberator EW250 L, , pod Pomnikiem w Kocinie

71 Rocznica

W siedemdziesiątą pierwszą rocznicę katastrofy liberatora EW250L 34 Squadron SAAF / RAF. 17 października mieszkańcy Kociny skupili się na mszy świetej w intencji Poległych Lotników Alianckich, Mszę Celebrował Ksiądz. proboszcz parafi Kocina Wojciech Michalski.

Przed mszą Członkowie Komitetu Upamietnienia Lotników zapalili osiem świeczek na miejscu Katastrofy, dla upamiętnienia całej załogi Liberatora.
Następnie na świetlicy wiejskiej zaprezentowano film  pt. „Lot nad Warszawę 44” i przedstawiono nowy projekt Pomnika.

In the seventy-first anniversary of the disaster Liberator EW250L 34 Squadron SAAF / RAF. October 17 inhabitants Kociny focused on the Mass for the intention of the Fallen Allied Airmen, mass was celebrated by Father. pastor of the parish Kocina Wojciech Michalski.
Before the Mass, members of the Committee commemorate the Aviators lit eight candles at the crash site to commemorate the entire crew of the Liberator.
Then on the rural commons presented the movie Fri. „Flew Over Warsaw 44” and shows the new design of the Monument.