Backgroound Image

2017.11.03

Loading

Wizyta Rodziny Sierżanta Pithera z Południowej Walli

W dniu 21 września do Kociny przybyła rodzina z Południowej Walii. Jest to bliska rodzina, Ocalałego członka załogi Liberatora EW250L. Sierżanta Pithera: Claire oraz David Marshalsay z dwójką dzieci Cole i Kaylan.
Rodzina Pithera stale interesuje się procesem upamiętnienia Załogi Samolotu Liberator B24J  EW250L.
Rodziny Lotników są pod wielkim wrażeniem postawy lokalnej ludności. Zdają sobie sprawę że z ogromnym narażaniem życia Polacy udzielili pomocy ocalałemu pilotowi.
Są pod ogromnym wrażeniem bohaterskiej walki Polaków z okupantem Niemieckim.
Z wielką uwagą wysłuchali przewodnika w Muzeum AK w Krakowie.
Komitet Społeczny stale utrzymuje kontakt z rodzinami poległych lotników alianckich, z załogi liberatora EW250L.
Nie ustajemy w dążeniu do odsłonięcia pomnika bohaterskiej załogi Liberatora EW250L.

On 21 September a family from South Wales came to Kocina. This is a close family, the survivor of the EW250L Liberator crew. Sergeant Pither: Claire and David Marshalsay with two children Cole and Kaylan.
Pither family is constantly interested in the process of committing the crew of the Liberator B24J EW250L.
The Flyers family is very impressed with the attitudes of the local population. They realize that with great danger of life the Poles have provided assistance to the survivor.
They are impressed by the heroic struggle of the Poles against the German occupier. They listened carefully to the guide at the AK Museum in Krakow.
The Social Committee is constantly in touch with the families of the fallen Allied pilots, with the crew of the liberator EW250L.
We do not stop in the quest to unveil the monument of the heroic crew Liberator EW250L.

Visitors touring the area by Jacek Janiec, Stanisław Jarkiewicz Adam Jarkiewicz

Place of the monument, Liberator EW250L crew
Before the Museum of the Home Army in Cracow
Liberator EW250L catastrophe site